REINING


El reining és un esport eqüestre que consisteix en la realització per part del genet i el cavall d'una sèrie de maniobres en què es demostra l'habilitat del cavall. El genet, a banda d'haver de realitzar aquestes maniobres en bon estat, ha de prestar atenció a la velocitat, ja que sempre n'és un requisit. Les maniobres estan establertes per un pattern (patró) i el cavall ha d'estar sempre atent i disposat a realitzar les activitats que el genet li indiqui. A més a més, la suavitat, delicadesa, actitud, rapidesa, autoritat i velocitat del cavall es valoren a les competicions i fan que les maniobres es vegin més espectaculars. El reining és una de les disciplines d'equitació western. Aquest esport eqüestre està reconegut com a tal per la Federació Eqüestre Internacional i, des de l'any 2009, també la reconeix la Federació Hípica Espanyola. Es practica a més de 40 països i va ser inclosa com a setena disciplina als Jocs Eqüestres Mundials.

Copyright ę 2020 cavallsprincipat.com Powered by