DOMA


La doma clàssica és una disciplina olímpica que es basa en l'harmonia entre el genet i el cavall, a través de la qual es realitzen una sèrie de moviments de gran dificultat que apareixen indicats seguint un programa preestablert en un text anomenat represa. Els moviments que el cavall duu a terme, encara que li són naturals, requereixen grans dosis d'entrenament i preparació del binomi. Els cavalls es desplacen lateralment, giren sobre si mateixos, canvien de peu al galop i executen aires d'extrema dificultat i bellesa com, per exemple, el passatge i piaffe, observats sempre pels jutges, que els puntuen dins d'una pista de 20 m x 60 m.

Copyright ę 2020 cavallsprincipat.com Powered by